Splošni prodajni pogoji

1.Uvodne določbe

Ti splošni pogoji urejajo pravice in obveznosti med strankama kupoprodajne pogodbe, kjer je na eni strani podjetje Senzačne s.r.o., IČO: 51038617, s sedežem na naslovu Námestie Slobody 61, 022 01 Čadca, vpisana v poslovnem registru Čadca (v nadaljevanju ponudnik ali ''Senzačne s.r.o.''), na drugi strani pa je kupec, ki je lahko tudi potrošnik (v nadaljnjem besedilu "kupec"), katerega predmet je nakup in prodaja blaga na spletni strani prodajalčeve e-trgovine.

  1. Kontaktni podatki

Elektronski naslov prodajalca: info@senzacne.sk

Telefonska številka prodajalca: +421 911 733 833.

Delovni čas prodajalčevega klicnega centra in reklamacijskega centra: od pondeljka do petka od 09.00 -16.00 ure, razen ob dela prostih dneh in praznikih

Poštni naslov

Senzačne s.r.o.

Namestie Slobody 61

022 01 Čadca

 

  1. Kupoprodajna pogodba

Kupoprodajna pogodba je pogodba med prodajalcem in kupcem, katere predmet je nakup blaga, predstavljenega na www.senzacne.sk. S oddajo naročila kupec prodajalcu potrjuje, da se strinja s splošnimi pogoji poslovanja. Iz tega izhajajoča pogodba se lahko spremeni ali odpove samo s sporazumom obeh strank ali iz pravnih razlogov.

S kupoprodajno pogodbo se prodajalec zavezuje, da bo kupcu izročil blago, ki je predmet nakupa, kupec pa se zavezuje, da bo blago prevzel in plačal kupnino.

  1. Varnost in zaščita informacij

Prodajalec izjavlja, da bodo vsi podatki in osebni podatki Kupca uporabljeni samo za izvajanje pogodbe s Kupcem, nobena od posredovanih informacij ali osebnih podatkov ne bo posredovana tretji osebi in podobno. Vse informacije in osebni podatki, ki jih kupec prostovoljno posreduje prodajalcu za namen naročanja blaga, se zbirajo, obdelujejo in arhivirajo v skladu z veljavno zakonodajo Slovaške republike, Zakon št. 122/2013 Zb. z. o varstvu osebnih podatkov, v skladu z zakonom, je ime, priimek, naslov, datum rojstva, rojstna številka, telefonska številka, elektronski naslov, podpis ali biometrični podpis. Kupec s tem daje soglasje prodajalcu za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov za namene kupoprodajne pogodbe in za tržne namene prodajalca (distribucija komercialnih objav, telemarketing, tudi prek tretjih oseb) do kupčeve pisne izjave o nestrinjanju s to obdelavo.

 

  1. Cene in plačilo

Vse cene v spletni trgovini so vedno aktualne in veljavne. Cene so končne, vključno z DDV, oziroma vsemi drugimi davki in taksami, ki jih mora kupec plačati za pridobitev blaga, to ne velja za ceno prevoza. Prodajalec si pridržuje pravico do tiskarskih napak in sprememb cen, možne spremembe menjalnih tečajev, naraščajoča inflacija ali v primeru bistvenih sprememb dobavnih pogojev pri proizvajalcu. Kupnina se šteje za plačano šele po knjiženju celotne kupnine na račun prodajalca ali z gotovinskim plačilom na blagajni prodajalca.

Prodajalec bo blago, ki je predmet nakupa, izročil v dogovorjeni količini, kakovosti in dizajnu.

Če ni vnaprej dogovorjeno, kako bo blago zapakirano, bo prodajalec blago zapakiral na način, ki je potreben za ohranitev blaga in njegovo zaščito, na enak način prodajalec bo zagotovil prevoz blaga.

Če naj prodajalec pošlje blago, bo blago izročil kupcu tako, da bo blago izročil prevozniku v prevoz za kupca in kupcu omogočil uveljavljanje pravic iz prevozne pogodbe proti prevozniku, prodajalec bo blago izročil kupcu šele, ko bo prevoznik izročil blago kupcu.

 

  1. Dostava

Dobavni rok začne teči z dnem, ko prodajalec prejme od kupca zavezujoče naročilo. Če je blago pri prodajalcu na zalogi, se prodajalec zavezuje, da bo blago odposlal oziroma predal prevozniku v roku 3-5 delovnih dni. Dobavni rok se lahko podaljša zaradi okoliščin, ki jih povzroči višja sila, ki je ni povzročil prodajalec. Če blaga ni v skladišču prodajalca, bo prodajalec kupca obvestil o predvidenem roku dobave blaga.

  1. Garancija in servis

Prodajalec zagotavlja garancijo najmanj 24 mesecev (v nekaterih primerih se garancija lahko podaljša, v tem primeru mora kupec kontaktirati prodajalca najkasneje v 3 delovnih dneh po prejemu blaga).

 

  1. Odstop od pogodbe

V skladu z določili 7. člena Zakona o varstvu potrošnikov o prodaji blaga oziroma opravljanju storitev na podlagi pogodbe na daljavo ali pogodbe, sklenjene zunaj prostorov prodajalca, in o spremembi nekaterih zakonov (Zakon št. 102/2014 Zb.) kupec ima pravico odstopiti od tako sklenjene pogodbe brez navedbe razloga v 14 koledarskih dneh od dneva prejema blaga oziroma od sklenitve pogodbe o opravljanju storitev, kar je potrebno, da se prodajalcu v določenem roku pošlje pismo o odstopu od pogodbe.

Kupec prevoz prodajalcu Senzacne s.r.o. zarad vrnitve blag plača sam.

Odstop in blago pošljite na naslov: Senzačne s.r.o., Námestie Slobody 61, 022 01 Čadca.

Če kupec odstopi od pogodbe, je prodajalec dolžan najkasneje v 14 dneh od dneva dostave obvestila in blaga vrniti kupcu vsa plačila, ki jih je prodajalec prejel od kupca po pogodbi.

 

  1. Končne določbe

Morebitni spori, ki bi lahko nastali med Senzačne s.r.o. in kupce je mogoče obravnavati izvensodno.

Prodajalec priporoča uporabo kontakta kupca pri Senzačne s.r.o. in rešiti situacijo, preden je potrebna izvensodna poravnava, v tem primeru se lahko kupec obrne na subjekt za izvensodno reševanje sporov, kot je https://www.soi.sk, ali pa reši spor prek namenski https: //ec.europa .eu.

Ti splošni pogoji veljajo od 1.12.2017. Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe SPP brez predhodnega obvestila.