22. april so leta 1970 v Ameriki imenovali dan Zemlje. Preostali svet se praznovanju in aktivnostim na ta dan pridružuje že od devetdesetih let prejšnjega stoletja. V sodobnem smislu je to ekološko motiviran praznik, ki opozarja ljudi na posledice uničevanja okolja in se razvija razprava o možnih rešitvah za preprečevanje onesnaževanja. Spominja nas, da moramo skrbeti za naš planet.

Moto leta 2022 - Vlagajmo v naš planet!


Majhne spremembe v vsakdanjem življenju so najboljša in dolgoročna naložba – zmanjšanje porabe plastike, varčevanje z vodo, nakup lokalne hrane, uporaba naravnih gnojil.


Na naši spletni strani boste našli tudi številne ekološke izdelke – papirnate slamice, reciklirane brisače in gobice ali izdelke, ki nam pomagajo pri recikliranju, kot so kompostniki, koši za odpadke za recikliranje. Samo na sprehod pojdite s zbiralnikom smeti v roki.