- Ognjemeti ne sodijo v žepe oblačil, ampak jih hranimo zunaj telesa, najbolje v pločevinasti posodi. Pred žganjem vedno preberite navodila.

- Pirotehnika mora imeti dovolj dolgo vžigalno vrvico (stenj), šele takrat se lahko prižge z vžigalnikom, ne z vžigalico.

- Pazite na rakete, na katerih vžigalna vrvica gori in ne eksplodira. Ne približujte se neeksplodirani pirotehniki in je ne poskušajte znova sprožiti. To je zelo tvegano.

- Raket pred izstrelitvijo ne zabadamo v zemljo ali sneg, ampak jih je treba položiti v plastenko, napolnjeno s peskom. Nikoli se ne streljajo v bližini predmetov ali pod drevesi, temveč le na odprtem prostoru, da ne ogrožajo drugih ljudi.

- Bodite obzirni in ne uporabljajte ognjemetov v bližini bolnišnic, domov za ostarele in povsod, kjer bi lahko eksplozija povzročila zdravstvene težave. Ognjemeti se ne uporabljajo v zaprtih prostorih. Balkoni v gosto poseljenih stanovanjskih naseljih so pogosto izpostavljeni ognjemetom. Zato je pomembno, da s teh mest odstranimo vse vnetljive materiale, kot so papirne in plastične škatle, papir in suh les.

- Ne uporabljajte ognjemetov po pitju alkoholnih pijač.